Ολοκληρωμένα Έργα

  • Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στο Δήλεσι Βοιωτίας

    Στο έργο αυτό έγινε επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων στο οικισμό Δηλεσίου. Τοποθετήθηκε τσιμεντένιος σωλήνας τύπου καμπάνα Φ1200 στην Λεωφόρο Σχηματαρίου και Φ600 σε μικρότερους δρόμους στο κέντρο του οικισμού.

  • Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Πινδάρου πόλεως Θηβών

    Με το παρόν έργο κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης στην οδό Πινδάρου της Θήβας από αγωγό ΡΕ διατομών Φ225 και Φ140 με ειδικά τεμάχια στις διασταυρώσεις της οδού με κεντρικούς κάθετους δρόμους της πόλης. Με το έργο επιτεύχθηκε η πιο υγιής υδροδότηση στο κέντρο της πόλης καθώς και ο άμεσος έλεγχος του δικτύου ανά οικοδομικό τετράγωνο […]

  • Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων

    Το έργο αφορά την ανάπλαση της οδού Πινδάρου που διασχίζει το κέντρο της πόλης της Θήβας από την οδό Ετεοκλέους έως και την οδό Ζήθου. Έγιναν εργασίες διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, φρεζαρίσματος της παλιάς ασφαλτόστρωσης, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων, νέα ασφαλτόστρωση, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, μεγαφωνικής καθώς τοποθέτηση καινούριου νέου αστικού εξοπλισμού (κάδοι αχρήστων, παγκάκια κ.α.) και εργασίες […]