ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Η εταιρία ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υφίσταται από την 31η Αυγούστου 2016 και προέρχεται από την μετατροπή της Δ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Μ. Ε.Π.Ε. που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 από τον κο Κοροπούλη Δημήτριο με τα εξής αντικείμενα δραστηριότητας:

Είναι μέλος του ΣΑΤΕ, ΤΕΕ και της ΠΕΔΜΕΔΕ, έχει στην κατοχή της εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης, στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και συμμετέχει σε πάσης φύσεως κατασκευαστικά έργα δημόσια και ιδιωτικά.

grey tick largeΈκδοση Οικοδομικών Αδειών

grey tick largeΚατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων

grey tick largeΕκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών

         grey tick largeΠαραγωγή ασφαλτομίγματος όλων των τύπων

grey tick largeΕμπόριο αδρανών και οικοδομικών υλικών

Η εταιρία μας εφαρμόζει:

 • Το σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
 • Το σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 45001:2018
 • Το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
 • Το σύστημα Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012
 • Το σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018
 • Το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013
 • Το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019

 

για τα πεδία εφαρμογής:

 1. Ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων
 2. Παραγωγή και εμπόριο αδρανών υλικών
 3. Παραγωγή και εμπόριο ασφαλτομιγμάτων

Καθώς και διαθέτει πιστοποίηση για την παραγωγή:

 • ασφαλτικών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13108-1:2006/AC:2008 και
 • αδρανών υλικών σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12620, ΕΝ 13043, ΕΝ 13242, EN 13139