Ολοκληρωμένα Έργα

 • Συντήρηση οδικού δικτύου για το έτος 2017 Π.Ε. Βοιωτίας

  Το έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Βοιωτίας εντός του νομού Βοιωτίας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων επαρχιακών οδών και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει: 1. Εκσκαφή και απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής 2. Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που υποστεί εκτεταμένες φθορές 3. Διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση ασφαλτομίγματος με την απαραίτητη κυλίνδρωση στα σημεία […]

 • Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από ταχυδιυληστήριο έως δεξαμενή Δομβραίνας

  Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 1350 μέτρων που θα συνδέει το ταχιδιυλιστήριο Δομβραίνας με την δεξαμενή αποθήκευσης νερού της Δομβραίνας. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από αγωγό πολυαιθυλενίου PE 10 atm τον οποίο κατέχει ήδη ο Δήμος στην ιδιοκτησία του.

 • Βελτίωση Δημοτικών οδών Δήμου Θηβαίων 2015

  Το έργο χωροθετείται στο Τ.Κ. της Θήβας του Δήμου Θηβαίων εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει: 1. Εκσκαφή και απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής 2. Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που υποστεί εκτεταμένες φθορές 3. Διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση […]

 • Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοιχτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας

  Το τεχνικό έργο συνίσταται στη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου του εφαρμοσμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Θήβας κατά μήκος του ρέματος Χρυσορρόα στο τμήμα που έχει επιχωματωθεί από την οδό Εστίας (Ηλέκτρες Πύλες) έως την οδό Τσεβά – Αυλίδος, συνολικού εμβαδού 20.950 τ.μ. Η διαμόρφωση αυτή υπακούει στις αρχές, στους τρόπους και τα υλικά κατασκευής του βιοκλιματικού […]

 • Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων

  Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση – διαμόρφωση δημόσιων χώρων της πόλης της Θήβας, συνολικής επιφανείας περίπου 16.260 τ.μ. Περιλαμβάνονται ολόκληρη της οδός Επαμεινώνδα και ορισμένοι εκ των καθέτων σε αυτήν δρόμων, σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου. Πρόκειται για έργο πνοής και οριστικής – συνολικής ανάπλασης του κεντρικού πεζόδρομου της πόλης που διασχίζει το κέντρο […]

 • Αγροτική οδοποίια στο Βαθύ & Καλοχώρι – Παντείχι Δ.Ε. Αυλίδας

  Πρόκειται για έργο αγροτικής οδοποιιας στον Δήμο Χαλκιδέων και συγκεκριμένα στην Δ.Ε. Αυλίδας. Ο σκοπός και τα οφέλη της κατασκευής του έργου είναι η βελτίωση βατότητας των αγροτικών δρόμων για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων αγροτικών οχημάτων και μηχανημάτων με σκοπό την άνετη πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, η μείωση της επικινδυνότητας και η μείωση του κόστους […]

 • Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού κόμβων Οδού Κανάβαρι – Διασταύρωση Θεσπιών – Δομβραίνα (Κορύνη)

  Κατασκευάστηκε υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση των απαραίτητων καλωδίων και γείωσης σε κάθε κόμβο με ανεξάρτητη ηλεκτροδότηση σε κάθε κόμβο από νέο pillar. Τοποθετήθηκαν ιστοί 10,0μ με φωτιστικά και λάμπες Νa ισχύος 250W.

 • Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων Δήμου Θηβαίων

  Ανακατασκευάστηκαν τμήματα του εσωτερικού παντορροϊκού δικτύου ακαθάρτων υδάτων που ήταν προβληματικά στον οικισμό Βαγίων της Θήβας συνολικού μήκους 4.713,70μ. Τοποθετήθηκε αγωγός PVC σειράς 41, φρεάτια επίσκεψης του δικτύου και έγιναν οι απαραίτητες συνδέσεις για την λειτουργία του.

 • Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στην θέση Ρίζες του Δήμου Ωρωπού

  Το έργο αυτό αποπερατώθηκε το καλοκαίρι του 2015 και αφορούσε την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου για την υδροδότηση της περιοχής Βλαστού του Δήμου Ωρωπού. Ο αγωγός που τοποθετήθηκε είχε μήκος 3.760,00 μ από σωλήνες ΡΕ 3ης γενιάς πίεσης 16 ατμ. Τοποθετήθηκε βαλβίδα ρύθμισης πίεσης (PRV) ώστε η στατική πίεση να είναι επιθυμητή, δικλείδες για τον […]

 • Αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Θηβαίων

  Το παρόν έργο αφορά την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Θηβαίων κατόπιν κατάλληλης προεργασίας με κατασκευή στρώσεων βάσης και υπόβασηςκαι κατόπιν διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά συμπύκνωσης.