Ολοκληρωμένα Έργα

 • koropoulisgroup

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ

  Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής και της ασφαλτόστρωσης της οδού που συνδέει την τοπική κοινότητα Πύλης με την επαρχιακή οδό Σχηματαρίου – Ελευσίνας στο ύψος που βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου. Το μήκος της οδού έχει μήκος 2.350 μ και το πλάτος της οδού είναι 6,00 μ.

 • koropoulisgroup

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

  Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση αγροτικής οδού εντός αναδασμού στο Μελισσοχώρι της ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων συνολικού μήκους 565μ. Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή νέου ασφαλτόδορομου επί της υφιστάμενης αγροτικής οδού. Η αναβαθμισμένη οδός θα εξυπηρετήσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις καλλιέργειες της περιοχής.

 • koropoulisgroup

  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΣΑΤΣΑΡΙ» Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ

  Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς την θέση «Τσάτσαρι» της τοπικής κοινότητας Ασωπίας. Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εκσαφών, κατασκευής επιχώματος, κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης και τέλος ασφαλτόστρωση της οδού συνολικού μήκος περίπου 3,0 χλμ.

 • koropoulisgroup

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ

  Η παρούσα μελέτη αφορά την τοποθέτηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Καλοχωρίου της ΔΕ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν αγωγοί πολυαιθυλενίου διαμέτρων Φ63, Φ75, Φ110, Φ125 συνολικού μήκους 7.029 μ. Επίσης θα τοποθετηθούν φρεάτια εκκένωσης, φρεάτια αερεξαγωγών καθώς και πυροσβεστικοί κρουνοί στα σημεία που έχουν προβλεφθεί από την μελέτη του έργου.

 • koropoulisgroup

  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

  Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Αμφίκλειας συνολικού μήκους 3.800 μ.

 • koropoulisgroup

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

  Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση ασφαλτοστρωμένων οδών εντός της πόλης της Χαλκίδας.

 • koropoulisgroup

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  Σκοπός της παρούσας είναι η μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων (κατάλληλων εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών, φορτηγών) για τον καθαρισμό της βιομάζας και φερτών υλικών σε χείμαρρους αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας. Η απομάκρυνση φερτών υλικών και της ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης εντός των χειμάρρων καθώς από τις βροχοπτώσεις έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά και έχει αυξηθεί η […]

 • koropoulisgroup

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

  Αντικείμενο του έργου είναι οι ασφαλτοστρώσεις και η συντήρηση οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων

 • koropoulisgroup

  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ

  Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την συντήρηση – βελτίωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαιδικού πεδίου τηε ΠΕ Βοιωτίας για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Το εκτιμώμενο μήκος των υπο συντήρηση δρόμων είναι 28 χλμ.

 • koropoulisgroup

  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

  Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού. Θα γίνουν επισκευές σε λακκούβες, ρηγματώσεις, τοπικές φθορές και καθιζήσεις ώστε να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο και να επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων με ασφάλεια.