Περιγραφή Έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.387.000,00€

Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή τεσσάρων (4) κόμβων εντός σχεδίου Λιβαδειάς και στην συμβολή των οδών :
1. Δημ. Ι. Περγαντά (πρώην Θεσσαλονίκης) και Ρούμελης,
2. Ρούμελης και Χαιρωνείας
3. Δημ. Ι. Περγαντά (πρώην Θεσσαλονίκης) – Αχιλλέως και Φίλωνος
4. Δημ. Χρ. Παλαιολόγου – Αγίου Φανουρίου και Ρούμελης

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα που επικρατούν στα σημεία αυτά.

koropoulisgroup

Λεπτομέρειες Έργου

Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Τοποθεσία ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ
Προυπολογισμός 1.387.000,00€