Περιγραφή Έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά την τοποθέτηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Φάρου της ΔΕ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν αγωγοί πολυαιθυλενίου διαμέτρων Φ63, Φ90, Φ110, Φ140 συνολικού μήκους 14.126 μ.

Επίσης θα τοποθετηθούν φρεάτια εκκένωσης, φρεάτια αερεξαγωγών καθώς και πυροσβεστικοί κρουνοί στα σημεία που έχουν προβλεφθεί από την μελέτη του έργου.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Τοποθεσία ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
Προυπολογισμός 665.000,00 €