Περιγραφή Έργου

Στο παρόν έργο προβλέπεται η συντήρηση και η βελτίωση τμημάτων των οδών: α) Ε.Ο. 27 Άμφισσα – Γραβιά β) ΕΟ 48 Άμφισσα – Δελφοί και γ) Άμφισσα – Ιτέα που παρουσιάζονται έντονες

ρηγματώσεις, μεγάλες φθορές και καθιζήσεις ώστε να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των εθνικών οδών.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τοποθεσία ΑΜΦΙΣΣΑ
Προυπολογισμός 3.500.000,00 €