Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του οδοστρώματος, είτε με αποξήλωση τμημάτων οδού σε περιορισμένο μήκος και την ανακατασκευή αυτού, είτε με συντήρηση των τοπικών φθορών (λακκούβες, τοπικές καθιζήσεις κ.τ.λ.) και κυρίως με την κατασκευή νέας στρώσης αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα ή και ισοπεδωτικής όπου απαιτηθεί. Επίσης προβλέπεται κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, και εκτέλεση εργασιών σήμανσης-ασφάλισης.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τοποθεσία Δήμος Λοκρών, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Καμένων Βούρλων
Προυπολογισμός 950.000,00 €