Περιγραφή Έργου

Το έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Βοιωτίας εντός του νομού Βοιωτίας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων επαρχιακών οδών και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει:

  • 1. Εκσκαφή και απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής
  • 2. Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που υποστεί εκτεταμένες φθορές
  • 3. Διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση ασφαλτομίγματος με την απαραίτητη κυλίνδρωση στα σημεία των επεμβάσεων.
  • 4. Κατασκευή ρείθρων και τραπεζοειδών τάφρων

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Τοποθεσία Περιφέρεια Βοιωτίας
Προυπολογισμός 1.550.000,00 €