Συντήρηση οδικού δικτύου για το έτος 2017 Π.Ε. Βοιωτίας

Περιγραφή Έργου

Το έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Βοιωτίας εντός του νομού Βοιωτίας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων επαρχιακών οδών και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει:

  • 1. Εκσκαφή και απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής
  • 2. Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που υποστεί εκτεταμένες φθορές
  • 3. Διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση ασφαλτομίγματος με την απαραίτητη κυλίνδρωση στα σημεία των επεμβάσεων.
  • 4. Κατασκευή ρείθρων και τραπεζοειδών τάφρων

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Τοποθεσία Περιφέρεια Βοιωτίας
Προυπολογισμός 1.550.000,00 €