Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την συντήρηση οδών εντός της νήσου Σαλαμίνας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει:

  • 1. Απόξεση ασφαλτομίγματος
  • 2. Διάστρωση νέου ασφαλτομίγματος
  • 3. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Περιφέρεια Αττικής
Τοποθεσία Σαλαμίνα
Προυπολογισμός 2.500.000,00 €