Συντήρηση και επισκευή Οδοποϊίας Νήσου Σαλαμίνας

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την συντήρηση οδών εντός της νήσου Σαλαμίνας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει:

  • 1. Απόξεση ασφαλτομίγματος
  • 2. Διάστρωση νέου ασφαλτομίγματος
  • 3. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Περιφέρεια Αττικής
Τοποθεσία Σαλαμίνα
Προυπολογισμός 2.500.000,00 €