Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση αγροτικής οδού εντός αναδασμού στο Μελισσοχώρι της ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων συνολικού μήκους 565μ.

Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή νέου ασφαλτόδορομου επί της υφιστάμενης αγροτικής οδού. Η αναβαθμισμένη οδός θα εξυπηρετήσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στις καλλιέργειες της περιοχής.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τοποθεσία ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Προυπολογισμός 112.665,97 €