Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για την ανακατασκευή του οδικού άξονα στην Τ.Κ. Παύλου του Δήμου Ορχομενού. Ο συγκεκριμένος άξονας είναι μεγάλης σπουδαιότητας καθώς είναι ο κύριος άξονας μετακίνησης των πολιτών στην περιοχή του Παύλου.

Θα κατασκευαστεί ένα νέο τμήμα οδοποιίας συνολικού μήκους 1.158,00 μ και μία νέα γέφυρα μήκους 30,00 μ και πλάτους 10,00μ.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Τοποθεσία ΠΑΥΛΟ
Προυπολογισμός 1.085.001,21 €