ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΣΤΡΟΒΙΚΙ

Περιγραφή Έργου

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται κατασκευή δίδυμου κιβωτιοειδούς οχετού προσαρμοσμένο στην λοξότητα υπάρχουσας διασταύρωσης η οποία είναι πλέον επικίνδυνη για την βατότητα των πολιτών επί της οδού Αλίαρτος – Στροβίκι.

Επίσης προβλέπονται λοξοί πτερυγότοιχοι και τοίχοι αντιστήριξης καθώς και τμήμα οδοποίας εκατέρωθεν του τεχνικού.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τοποθεσία ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Προυπολογισμός 582.000,00 €