Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή κυκλικού κόμβου (roundabout) συνολικής διαμέτρου (κεντρική νησίδα και κυκλικός διάδρομος) 34μ. με δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλων οχημάτων.

Ο προς αναδιαμόρφωση κόμβος των οδών Χρ. Παλαιολόγου (τέως Αισχύλου), Χαιρωνείας και Σοφοκλέους, χωροθετείται βόρεια του κέντρου της πόλης της Λιβαδειάς και αποτελεί την μία από τις δύο βόρειες πύλες εισόδου στο βασικό οδικό δίκτυο της πόλης. Η επιλογή κυκλικού κόμβου έγινε κυρίως για αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας του κόμβου και σε συνδυασμό με τους υψηλούς φόρτους που διακινούνται μέσω αυτού, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Λεβαδέων
Τοποθεσία Λιβαδειά
Προυπολογισμός 246.000,00 €