Περιγραφή Έργου

Το έργο αυτό αποπερατώθηκε το καλοκαίρι του 2015 και αφορούσε την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου για την υδροδότηση της περιοχής Βλαστού του Δήμου Ωρωπού.

Ο αγωγός που τοποθετήθηκε είχε μήκος 3.760,00 μ από σωλήνες ΡΕ 3ης γενιάς πίεσης 16 ατμ. Τοποθετήθηκε βαλβίδα ρύθμισης πίεσης (PRV) ώστε η στατική πίεση να είναι επιθυμητή, δικλείδες για τον έλεγχο του δικτύου, αεροεξαγωγοί διπλής ενέργειας, πυροσβεστικά στόμια και έγιναν οι απαραίτητες συνδέσεις με τους παρακείμενους αγωγούς της περιοχής.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Ωρωπού
Τοποθεσία Κάλαμος
Προυπολογισμός 1.070.100,00