Περιγραφή Έργου

Με το παρόν έργο κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ύδρευσης στην οδό Πινδάρου της Θήβας από αγωγό ΡΕ διατομών Φ225 και Φ140 με ειδικά τεμάχια στις διασταυρώσεις της οδού με κεντρικούς κάθετους δρόμους της πόλης.

Με το έργο επιτεύχθηκε η πιο υγιής υδροδότηση στο κέντρο της πόλης καθώς και ο άμεσος έλεγχος του δικτύου ανά οικοδομικό τετράγωνο από το παλιό Δημαρχείο έως το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Θηβαίων
Τοποθεσία Οδός Πινδάρου
Προυπολογισμός 107.383,92