Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την ανάπλαση της οδού Πινδάρου που διασχίζει το κέντρο της πόλης της Θήβας από την οδό Ετεοκλέους έως και την οδό Ζήθου. Έγιναν εργασίες διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, φρεζαρίσματος της παλιάς ασφαλτόστρωσης, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων, νέα ασφαλτόστρωση, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, μεγαφωνικής καθώς τοποθέτηση καινούριου νέου αστικού εξοπλισμού (κάδοι αχρήστων, παγκάκια κ.α.) και εργασίες φύτευσης πρασίνου.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Θηβαίων
Τοποθεσία Οδος Πινδάρου - θήβα
Προυπολογισμός 1.119.394,21