Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από ταχυδιυληστήριο έως δεξαμενή Δομβραίνας

Περιγραφή Έργου

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή αγωγού ύδρευσης μήκους 1350 μέτρων που θα συνδέει το ταχιδιυλιστήριο Δομβραίνας με την δεξαμενή αποθήκευσης νερού της Δομβραίνας.

Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από αγωγό πολυαιθυλενίου PE 10 atm τον οποίο κατέχει ήδη ο Δήμος στην ιδιοκτησία του.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Θηβαίων
Τοποθεσία Δομβραίνα Βοιωτίας
Προυπολογισμός 12.082,43 €