ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022

Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός αρδευτικών – αποστραγγιστικών τάφρων του Κωπαϊδικού πεδίου.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τοποθεσία ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Προυπολογισμός 929.508,00 €