Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός αρδευτικών – αποστραγγιστικών τάφρων του Κωπαϊδικού πεδίου.

[justified_image_grid]

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τοποθεσία ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Προυπολογισμός 929.508,00 €