Περιγραφή Έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά την τοποθέτηση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Καλοχωρίου της ΔΕ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν αγωγοί πολυαιθυλενίου διαμέτρων Φ63, Φ75, Φ110, Φ125 συνολικού μήκους 7.029 μ.

Επίσης θα τοποθετηθούν φρεάτια εκκένωσης, φρεάτια αερεξαγωγών καθώς και πυροσβεστικοί κρουνοί στα σημεία που έχουν προβλεφθεί από την μελέτη του έργου.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Τοποθεσία ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΠΑΝΤΕΙΧΙ
Προυπολογισμός 362.000,00 €