Περιγραφή Έργου

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού.

Θα γίνουν επισκευές σε λακκούβες, ρηγματώσεις, τοπικές φθορές και καθιζήσεις ώστε να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο και να επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων με ασφάλεια.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Τοποθεσία ΩΡΩΠΟΣ
Προυπολογισμός 619.995,04 €