Περιγραφή Έργου

Η παρούσα αφορά την κατασκευή του υποέργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» που περιλαμβάνει κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ακαθάρτων) των οικισμών Βασιλικών, Λευκαντίου, Αγ. Νικολάου και Νέας Λαμψάκου της Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Τοποθεσία Oικισμοί Βασιλικών, Λευκαντίου, Αγ. Νικολάου και Νέας Λαμψάκου της Δ.Ε. Ληλαντίου Δήμου Χαλκιδέων.
Προυπολογισμός 1.240.000,00 €