ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2019

Περιγραφή Έργου

Η μελέτη αφορά την συντήρηση παλαιών οδοστρωμάτων και κατασκευή νέων σε δημοτικές οδούς στην ΔΕ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων όπου προβλέπονται εργασίες οδοποιίας και ασφαλτόστρωσης

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τοποθεσία Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ
Προυπολογισμός 292.017,98 €