Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την συντήρηση παλαιών οδοστρωμάτων και κατασκευή νέων σε διάφορες δημοτικές οδούς στην ΔΕ Θίσβης και συγκεκριμένα στον παραλιακό οικισμό Αλυκής, στις κοινότητες Δομβραίνας, Χωστίων (Παραλία Σαράντι – Πρόδρομου),Ξηρονομής, Θίσβης και Ελλοπίας.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ
Τοποθεσία : Αλυκή Δομβραίνα, Χωστία, Σαράντι ,Ξηρονομή, Θίσβη και Ελλοπία.
Προυπολογισμός 1.273.678,57 €