Περιγραφή Έργου

Η μελέτη αφορά την συντήρηση των οδοστρωμάτων σε διάφορες δημοτικές οδούς στην πόλη της Θήβας.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν απόξεση του υπάρχοντος οδοστρώματος και διάστρωση νέου ασφαλτομίγματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δρόμοι:

  1. Οδός Ετεοκλέους
  2. Οδός Οπλ. Βόγκλη
  3. Οδός Αγίου Αθανασίου

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τοποθεσία ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Προυπολογισμός 381.682,09 €