Περιγραφή Έργου

Η μελέτη αφορά την συντήρηση των οδοστρωμάτων σε διάφορες δημοτικές οδούς στην ΔΕ Βαγίων με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας τους

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τοποθεσία Βάγια Βοιωτίας
Προυπολογισμός 56.639,50 €