ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Περιγραφή Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΤΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» και αποτελεί συγκοινωνιακό έργο που εντάσσεται στο Αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ορχομενού του Ν. Βοιωτίας ενώ χωροταξικά ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Ορχομενού σε περιοχή εκτός ορίου Οικισμού και εντός της περιοχής του Αναδασμού.

Το συνολικό μήκος του έργου επί τής υφιστάμενης διανοιγμένης οδού ανέρχεται σε 2.495,08 m, ενώ το πλάτος του ασφαλτοτάπητα του καταστρώματος θα είναι 6.50 m.
Το έργο αποτελεί νευραλγικό άξονα του γενικότερου σχεδιασμού βελτίωσης του Αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ορχομενού καθώς μπορεί και συνδέει μεγάλες εκτάσεις αγροτικών καλλιεργειών της περιοχής του αναδασμού με το υφιστάμενο συγκοινωνιακό δίκτυο , μειώνει την απόσταση προκειμένου να φτάσουν τα ευπαθή αγροκτηνοτροφικά προϊόντα μέσω της περιοχής του Κάστρου στο Εθνικό Δίκτυο και μέσω αυτού στη συνέχεια στα σημεία πώλησης και εξαγωγής.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Τοποθεσία ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
Προυπολογισμός 488.970,22 €