Περιγραφή Έργου

Το παρόν έργο αποσκοπεί στην βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού μήκους 2.600,00 μ σε εκτός σχεδίου και ορίων οικισμού περιοχής της τοπικής κοινότητας Λουκισίων, Δ.Ε. Ανθηδώνος του Δήμου Χαλκιδέων.

Η υπόψιν οδός εξυπηρετεί ελαιοκαλλιέργειες και έχει πλάτος περίπου 6,00 μ.

Μετα το πέρας των εργασιών θα εξασφαλιστεί γρηγορότερη, ευχερέστερη και ασφαλέστερη προσπελασιμότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες που αποτελούν την βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Τοποθεσία ΛΟΥΚΙΣΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Προυπολογισμός 525.605,00 €