Περιγραφή Έργου

Το έργο χωροθετείται στο Τ.Κ. της Θήβας του Δήμου Θηβαίων εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων Δημοτικών οδών και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει:

  • 1. Εκσκαφή και απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής
  • 2. Φρεζάρισμα σε τμήματα οδών που υποστεί εκτεταμένες φθορές
  • 3. Διαβροχή με ασφαλτικό διάλυμα και διάστρωση ασφαλτομίγματος με την απαραίτητη κυλίνδρωση στα σημεία των επεμβάσεων.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Θηβαίων
Τοποθεσία Δήμος Θηβαίων
Προυπολογισμός 100.914,00 €