Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων με εργασίες:

  • Ασφαλτοστρώσεων
  • Τσιμεντοστρώσεων
  • Κατασκευή πεζοδρομίων
  • Εργασίες υποδομής ηλεκτροφωτισμού
  • Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
  • Κατασκευή τοιχίων αντιστηρίξεων

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Λεβαδέων
Τοποθεσία Δήμος Λιβαδειάς
Προυπολογισμός 739.000,00