Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρωτοφανή θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017  σε κεντρικές δημοτικές οδούς και κυρίως στην οδό Β. Κοροπούλη και στην στρ. Ν. Ρόκκα. Οι εργασίες αφορούν τις εργασίες που απαιτούνται για την ευστάθεια των υφιστάμενων και υπό κατασκευή πεζοδρομίων λόγω εκτεταμένων υποσκαφών που δημιουργήθηκαν από την πλημμύρα, τοποθέτηση ιστών φωτισμού, κατασκευή νέων ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας, και ανακατασκευή πεζοδρομίων.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Τοποθεσία Μάνδρα Αττικής
Προυπολογισμός 980.280,00 €