Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά την συντήρηση – βελτίωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαϊδικού πεδίου της Π.Ε. Βοιωτίας για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Το συνολικό εκτιμώμενο μήκος οδών στις οποίες θα γίνουν εργασίες βελτίωσης είναι 28χλμ.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τοποθεσία ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Προυπολογισμός 1.000.000,00 €