Περιγραφή Έργου

Το παρόν έργο αφορά την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Θηβαίων κατόπιν κατάλληλης προεργασίας με κατασκευή στρώσεων βάσης και υπόβασηςκαι κατόπιν διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά συμπύκνωσης.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δ.Ε.Υ.Α Θήβας
Τοποθεσία Δήμος Θηβαίων
Προυπολογισμός 10.000