Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την συνολική αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης των οικισμών Αλυκής και Αγ. Νικολάου της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, από την Δομβραίνα έως την Αλυκή. Ο αγωγός ύδρευσης θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΗPDE υψηλής πυκνότητας, 3ης γενιάς, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 20 atm & 25 atm και συνολικού μήκους 14.060,00 m. Η πλήρης όδευση αποτελείται από ένα ενιαίο τμήμα που ξεκινά από το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στο χώρο του ταχιδιυληστηρίου της Δομβραίνας και καταλήγει στη δεξαμενή εξισορρόπησης μήκους 7.711 μ., στη συνέχεια φτάνει μέχρι τη δεξαμενή του Αγ. Νικολάου μήκους 2.770 μ και το τέλος φτάνει στον οικισμό της Αλυκής μήκους 3.579 μ. Η όδευση του νέου δικτύου είναι στο μεγαλύτερο του τμήμα σε ασφαλτοστρωμένη Δημοτική οδό και τμήμα αυτού διέρχεται από αγροτικές οδούς. Οι αγροτικές οδοί από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός (τμήματα με σημεία Σ1 έως Μ2 και Μ3 έως Σ6) χρησιμοποιούνται ανεμπόδιστα από απροσδιόριστο αριθμό ατόμων, είναι κοινόχρηστοι και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο Θηβαίων. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί υπόγεια στο έρεισμα της οδού, ενώ σε σημεία όπου η μορφολογία του εδάφους δεν το επιτρέπει, θα τοποθετηθεί κάτω από το οδόστρωμα.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΕΥΑ ΘΗΒΩΝ
Τοποθεσία ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Προυπολογισμός 1.940.000,00 €