Περιγραφή Έργου

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφαλτόστρωση και η συντήρηση δρόμων της Τ. Κ. Οινόης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος, από τη διέλευση βαρέων
οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Τοποθεσία ΟΙΝΟΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ
Προυπολογισμός 74.400,00 €