Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων

Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση – διαμόρφωση δημόσιων χώρων της πόλης της Θήβας, συνολικής επιφανείας περίπου 16.260 τ.μ. Περιλαμβάνονται ολόκληρη της οδός Επαμεινώνδα και ορισμένοι εκ των καθέτων σε αυτήν δρόμων, σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου.

Πρόκειται για έργο πνοής και οριστικής – συνολικής ανάπλασης του κεντρικού πεζόδρομου της πόλης που διασχίζει το κέντρο της Θήβας από το μνημείο Επαμεινώνδα, την κεντρική πλατεία έως το Συνεδριακό κέντρο.

Οι επεμβάσειςπου απαιτούνται πολλές και πολλών αντικειμένων κάνουν το έργο αρκετά πολυσύνθετο λαμβάνοντας υπόψιν δε και πλήθος δυσκολιών λόγων των παρακείμενων κατοικιών και καταστημάτων της οδού.

Συγκεκριμένα τοποθετείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες Φ600, νέοι αγωγοί ύδρευσης πολυαιθυλενίου, εγκαθίσταται νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, γίνονται νέες επιστρώσεις με κυβόλιθους πορφυρίτη προέλευσης Β. Ιταλίας, κατασκευάζεται πλήθος παρτεριών φύτευσης που θα δώσουν πνοή στο κέντρο της Θήβας, τοποθετείται πλήθος αστικού εξοπλισμού που θα διευκολύνει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά και τους επισκέπτες – τουρίστες, κατασκευάζονται ξύλινα δάπεδα στην δυτική παρειά της οδού Επαμεινώνδα για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων καθώς δημιουργούνται και εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε αξιοσημείωτα σημεία του πεζόδρομου.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Θηβαίων
Τοποθεσία Οδός Επαμεινώνδα
Προυπολογισμός 4.700.000,00