Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την ανάπλαση της κεντρικής οδού Β. Κοροπούλη στην πόλη της Μάνδρας Αττικής.

Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  1. Διαπλάτυνση πεζοδρομίων
  2. Αποξήλωση υφιστάμενης πλακόστρωσης πεζοδρομίων και τοποθέτηση νέων πλακών
  3. Φρεζάρισμα της οδού σε όλο το πλάτος και μήκος
  4. Διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα
  5. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Τοποθεσία Μάνδρα Αττικής
Προυπολογισμός 886.529,88