Περιγραφή Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς την θέση «Τσάτσαρι» της τοπικής κοινότητας Ασωπίας.

Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εκσαφών, κατασκευής επιχώματος, κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης και τέλος ασφαλτόστρωση της οδού συνολικού μήκος περίπου 3,0 χλμ.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Τοποθεσία ΑΣΩΠΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Προυπολογισμός 392.049,99 €