Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την συντήρηση – βελτίωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαιδικού πεδίου τηε ΠΕ Βοιωτίας για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Το εκτιμώμενο μήκος των υπο συντήρηση δρόμων είναι 28 χλμ.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τοποθεσία ΚΩΠΑΙΔΑ
Προυπολογισμός 1.100.000,00 €