Περιγραφή Έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Δ.Ε. Αμφίκλειας συνολικού μήκους 3.800 μ.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Τοποθεσία ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
Προυπολογισμός 525.000,00 €