Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για έργο αγροτικής οδοποιιας στον Δήμο Χαλκιδέων και συγκεκριμένα στην Δ.Ε. Αυλίδας.

Ο σκοπός και τα οφέλη της κατασκευής του έργου είναι η βελτίωση βατότητας των αγροτικών δρόμων για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων αγροτικών οχημάτων και μηχανημάτων με σκοπό την άνετη πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, η μείωση της επικινδυνότητας και η μείωση του κόστους καυσίμων και χρόνου πρόσβασης.

Λεπτομέρειες Έργου

Κατάσταση
Αναθέτων Δήμος Χαλκίδας
Τοποθεσία Βαθύ - Ριτσώνα
Προυπολογισμός 246.000