Κατηγορία: Μη κατηγοριοποιημένο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :1.387.000,00€   Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή τεσσάρων (4) κόμβων εντός σχεδίου Λιβαδειάς και στην συμβολή των οδών : 1. Δημ. Ι. Περγαντά (πρώην Θεσσαλονίκης) και Ρούμελης, 2. Ρούμελης και Χαιρωνείας 3. Δημ. Ι. Περγαντά (πρώην Θεσσαλονίκης) – Αχιλλέως και Φίλωνος 4. Δημ. Χρ. Παλαιολόγου – Αγίου Φανουρίου και Ρούμελης προκειμένου να αντιμετωπιστούν […]