Συντάκτης: koropoulis

Υπογραφή Σύμβασης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ I ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ, Α/Σ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ) Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ “

  Προϋπολογισμός: 5.170.000,00 ευρώ Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Ι του αναδασμού του Δήμου Ορχομενού, για τη βελτίωση και ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης συνολικής καθαρής έκτασης 5.130 στρεμμάτων, αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό των «Πηγών Χαρίτων». Ειδικότερα, τα υπό κατασκευή έργα αφορούν στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής Ι […]

Υπογραφή Σύμβασης έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ “

Στο παρόν έργο προβλέπεται η συντήρηση και η βελτίωση τμημάτων των οδών: α) Ε.Ο. 27 Άμφισσα – Γραβιά β) ΕΟ 48 Άμφισσα – Δελφοί και γ) Άμφισσα – Ιτέα που παρουσιάζονται έντονες ρηγματώσεις, μεγάλες φθορές και καθιζήσεις ώστε να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των εθνικών οδών. Προϋπολογισμός έργου: 3.500.000,00 €

Υπογραφή Σύμβασης έργου: “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ”

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την συντήρηση – βελτίωση των αγροτικών δρόμων του Κωπαιδικού πεδίου τηε ΠΕ Βοιωτίας για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Το εκτιμώμενο μήκος των υπο συντήρηση δρόμων είναι 28 χλμ. Προϋπολογισμός έργου: 1.100.000,00 €

Υπογραφή Σύμβασης έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ”

Με την παρούσα μελέτη θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού. Θα γίνουν επισκευές σε λακκούβες, ρηγματώσεις, τοπικές φθορές και καθιζήσεις ώστε να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο και να επιτρέπει την κίνηση των οχημάτων με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, ασφάλεια και συνέπεια

Η εταιρία μας συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της, εξυπηρετώντας τους πελάτες της, έχοντας ως κύριο μέλημα την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού μας και των συνεργατών μας. Παρακολουθώντας στενά τις ραγδαίες εξελίξεις και τα κυβερνητικά μέτρα όπως αυτά ισχύουν στην εποχή της κρίσης που διανύουμε τηρούμε όσο το δυνατόν πιο πιστά τους κανόνες υγιεινής […]

Υπογραφή Σύμβασης έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ, ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ, ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση φθορών στο σύνολο του δικτύου των αγροτικών δρόμων λόγω των καιρικών φαινομένων, του κυκλοφοριακού φόρτου και των εν γένει ζημιών που προκύπτουν και προκαλούν την επιδείνωση της βατότητας αυτών. H περιοχή εκτέλεσής του είναι τα γεωγραφικά όρια των Δ.Ε Βαγίων, Δ.Ε Θίσβης, Δ.Ε Πλαταιών. Σκοπός του έργου είναι […]

Υπογραφή Σύμβασης Έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών κάτω Ελευσίνας

Η παρούσα μελέτη αφορά ασφαλτοστρώσεις οδών στην πόλη της Ελευσίνας που έχουν υποστεί σοβαρή φθορά λόγω παλαιότητας, λόγω συντήρησης των δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης καθώς και των ιδιωτικών συνδέσεων με τους κεντρικούς αγωγούς λυμάτων

Υπογραφή Σύμβασης Έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ

Οι συνεχείς και αλλεπάλληλες επεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επί της οδού Αθηνών λόγω κατασκευής δικτύων ακαθάρτων, ομβρίων, ύδρευσης μετά των φρεατίων καθώς και των συνδέσεων των δικτύων αυτών με τα ακίνητα έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην ποιότητα της επιφανείας του οδοστρώματος στην οδό Αθηνών, εξ αιτίας της ύπαρξης των συνεχών αποκαταστημένων σκαμμάτων. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο […]