Ιανουάριος 13 2023 0Comment
koropoulisgroup

Υπογραφή Σύμβασης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ I ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ, Α/Σ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ) Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ “

 

Προϋπολογισμός: 5.170.000,00 ευρώ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Ι του αναδασμού του Δήμου Ορχομενού, για τη βελτίωση και ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης συνολικής καθαρής έκτασης 5.130 στρεμμάτων, αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό των «Πηγών Χαρίτων». Ειδικότερα, τα υπό κατασκευή έργα αφορούν στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής Ι που περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα αναδασμού.koropoulisgroup

Το έργο αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους έργα:

  1. δίκτυο διανομής του αρδευτικού νερού της περιοχής Ι σε καθαρή έκταση 5.130στρ., που αποτελείται από υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς, υπό πίεση.
  2. έργα τροφοδοσίας με νερό από την Αρδευτική Διώρυγα Ορχομενού μέσω της δεξαμενής αναρρύθμισης Δι και το αντλιοστάσιο ΑΙ.
koropoulisgroup

koropoulis

Write a Reply or Comment