Μάιος 04 2020 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ “

Στο παρόν έργο προβλέπεται η συντήρηση και η βελτίωση τμημάτων των οδών: α) Ε.Ο. 27 Άμφισσα – Γραβιά β) ΕΟ 48 Άμφισσα – Δελφοί και γ) Άμφισσα – Ιτέα που παρουσιάζονται έντονες ρηγματώσεις, μεγάλες φθορές και καθιζήσεις ώστε να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια των εθνικών οδών.

Προϋπολογισμός έργου: 3.500.000,00 €

koropoulis

Write a Reply or Comment