Αύγουστος 02 2019 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου: Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βαγίων

Η μελέτη αφορά την συντήρηση των οδοστρωμάτων σε διάφορες δημοτικές οδούς στην ΔΕ Βαγίων με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας τους

koropoulis

Write a Reply or Comment