Δεκέμβριος 12 2016 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης Έργου : Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015,2016 & 2017» – Υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2017

Υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Θηβαίων για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2015,2016 & 2017» – Υποέργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2017» αρχικού προϋπολογισμού 1.550.000,00 €.

 

koropoulis

Write a Reply or Comment