Μάιος 17 2018 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου: Συντήρηση και επισκευή Οδοποϊίας Νήσου Σαλαμίνας

Το έργο αφορά την συντήρηση οδών εντός της νήσου Σαλαμίνας. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν την συντήρηση των οδοστρωμάτων και συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει:

  1. Απόξεση ασφαλτομίγματος
  2. Διάστρωση νέου ασφαλτομίγματος
  3. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με αρχικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 €

koropoulis

Write a Reply or Comment