Απρίλιος 08 2019 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη μελέτη για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου, στον οποίο χωροθετείται η εβδομαδιαία λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η ετήσια εμποροπανήγυρη της Θήβας. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται εντός σχεδίου, στην περιοχή Αγ.

Θεοδώρων, και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. 567 και 563, έχει εμβαδόν περίπου 7.000 τ.μ. και έχει προέλθει από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου της Θήβας και από την πρόσφατη τροποποίησή του, που υλοποιήθηκε με το ΦΕΚ 300/ Τεύχος Α.Α.Π./ 29-12-2017.

Ο χώρος στα δυτικά έχει πρόσωπο επί της οδού Γ. Ρούκη, στα νότια επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη και στην σημερινή του κατάσταση είναι αδιαμόρφωτος.

 

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η κατάλληλη αρχιτεκτονική οργάνωση του κοινόχρηστου χώρου, έτσι ώστε να συνδυασθούν οι δύο διαφορετικές χρήσεις τις οποίες αυτός καλείται να φιλοξενήσει:

 Λειτουργία ως χώρου διαξαγωγής της λαϊκής αγοράς και της εμπορoπανήγυρης
 Λειτουργία ως μέρους κοινωνικής επαφής και αναψυχής.

koropoulis

Write a Reply or Comment