Δεκέμβριος 23 2016 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης Έργου: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από ταχυδιυλιστήριο έως δεξαμενή Δομβραίνας

Υπογραφή Σύμβασης Έργου: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από ταχυδιυλιστήριο έως δεξαμενή Δομβραίνας προϋπολογισμού 12.082,44 €.

koropoulis

Write a Reply or Comment